29 Ocak 2011 Cumartesi

doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış!!!


OKUYALIM, ÖĞRENELİM! KURUMSAL DAVRANIŞ VE KURUM KÜLTÜRÜ NEDİR?

Son yılların yükselen trendi, etkili kurum kültürü oluşturarak çalışanların neyi- nasıl yapacakları konusunda genel kurallar içinde insiyatif kullanmalarını sağlamak olmuştur.

Böylelikle sürekli güdülmesi gereken çalışanlar yerine kendiliğinden motorlu, sorumluluk alabilen ve başarı odaklı çalışanlara kavuşulabiliyor.

Kurum kültürüyle aynı değeri paylaşan çalışanlar, kolaylıkla fedakarlık yapıp kurumun menfaatlerini kendi küçük çıkarlarının üzerine çıkarabilirler. Özellikle kriz durumlarında sahiplenme ve fedakarlık daha çok artar.

Kurumsal kültürün oluşumunda çalışanların etkisi, kurumsal verimlilikleri, etkinlikleri statü ve yetkileri ölçüsünde olacaktır. Çalışanlar, kurumlarda yasal yetkilerin yanında, biçimsel olmayan yetkiler kullanırlar. Çalışanların biçimsel olmayan yetki kullanma inisiyatifleri yasal yetkilerinin yanında, bilgi ve becerileri oranında olacaktır.

Kültür genetik bir olgu olmadığına göre, öğrenilebilir bir niteliğe sahiptir.

-Kurum kültürü öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur
-Kurum kültürü, grup üyeleri arasında paylaşılan değerler bütünüdür.
-Kurum kültürü somut ve soyut değerler bütünüdür.
-Kurumsal kültür, düzenli şekilde tekrarlanan davranışsal kalıplardır.
-Kurum kültürü öğelerinin oluşumunda, insanlararası duygusal ilişki önemli rol oynar.

Sağlıklı bir kurumsal yapı ancak kendiliğinden oluşan ve çalışanların değerlerine dayalı kültür ile mümkün olabilir.Kurumların başarıya ulaşması için yönetim alanında bazı ilkelerin ve değerlerin benimsenmesi ve bu değerlerin kurumsallaşması gerekir. Kurumda çalışanlara değer verilmesi, ekip çalışmasına önem verilmesi, sosyal sorumluluk anlayışının gösterilmesi, kurumsal ve toplumsal değerlerle bütünleşme, kurumsal kültürü oluşturan faktörlerden bazılarıdır.

Kurum kültürünün kurucu lider ve üst yönetimin, kısaca kurumsal irade tarafından yaratılması durumu, çalışanların bir kültürel değişim yaşamalarına, yerine göre kültürel direnmeye neden olabilir.

Yönetim çalışanlar ve kurum hedefleriyle çelişen kararlar alıp, yönetim biçimi sergiler ise çalışanlar yalnızlık yaşar ve kurum kültürüne aykırı davranmak zorunda kalır.Çünkü insanlar baskı ile de olsa kendi değer yargılarının aksine uzun süre tahammül edemezler. Çalışanın işi sahiplenme ve kuruma bağlılıktaki sürekliliği de azalır.

Kurumlarda çalışanlar tarafından benimsenen, onlara yol gösteren, kalıcı ve geçerliliği kolay kolay ortadan kalkmayacak değerler sisteminin oluşması, bu değerleri somutlaştıracak ve çalışanlara rol modeli oluşturacak, onları motive edebilecek LİDERLERİN YARATILMASINA BAĞLIDIR. (NOT: Sonuç genellikle üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Kurum lideri tarafından kendisine potansiyel rakip olarak algılanmış, bu özelliklerde bir tanıdığınız varsa kendisine MUTLAKA yedekte başka bir iş yeri tutmasını tavsiye edebilirsiniz :))) )

KAYNAK: Friedrich A. Von Hayek (1978), New Studies in Philosophy, Politics and Economics and the History of Ideas, Chicago, Chicago, University of Chicago Press. S. 72-76.

10 Ocak 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder