26 Mart 2011 Cumartesi

sevda...


Belki de bugünkü kadar hiç, hissetmedik avuçlarımızda;
Bize özgürlük getiren, kızarmış ellerin sıcaklığını...
...
Henüz yitmedi kulaklarımızda daha, yıpranmış silahlarının uğultusu;
Sokaktaki insanlarımızın kolları, gene açık eskisi gibi kucaklamaya...
...
Yüzünüzde bunca gerçek gözyaşları, kucak açtığında ölülerine toprağımız;
Hâlâ sıcak ve yakıcı gözyaşlarımız; evet, söylüyorum bunu bütün dünyaya...
...
Ve bütün yüreğimle haykırıyorum size: yaralamayın n’olur bu sevdayı...
Hayalleri paramparça olan ülkemizde; bir o kaldırabilir bunca acıyı...

izin vermeyin..


Bir kurbağa sürüsü ormanda ilerlerken, içlerinden ikisi bir çukura düşmüş...
Diğer bütün kurbağalar çukurun etrafında toplanıp, çaresiz bir şekilde bakıyorlarmış...
Çukur bir hayli derin olduğundan düşen arkadaşlarının zıplayıp dışarı çıkması mümkün gözükmüyormuş...
Yukarıdaki kurbağalar, boşuna çabalamamalarını söylemişler arkadaşlarına:
“-Çukur çok derin... Dışarı çıkmanız imkânsız...”
...
Ancak, çukura düşen kurbağalar onların söylediklerine aldırmayıp çukurdan çıkmak için mücadeleye devam etmişler...
Yukarıdakiler ise hâlâ boşuna çırpınıp durmamalarını, ölümün onlar için kurtuluş olduğunu söylüyorlarmış...
Sonunda; kurbağalardan birisi söylenenlerden etkilenmiş ve mücadeleyi bırakmış...
Diğeri ise; çabalamaya devam etmiş...
...
Yukarıdakiler de, çırpınıp durarak daha çok acı çektiğini söylemeyi sürdürmüşler.
Ne var ki, çukurdaki kurbağa onlara hiç aldırmadan son bir hamle daha yapmış, bu kez daha yükseğe sıçramayı başarmış ve çukurdan çıkmış...
Arkadaşlarının ümit kırıcı sözlerine hiç kulak asmamıştı...
Çünkü o sağırdı...
Siz de olumsuz düşünceli insanları sakın duymayın... Onların yüreğinizdeki umudu çalmalarına izin vermeyin...

aldırma...


“En doğru yol, en dikensiz yoldur” diyenler seni aldatıyorlar.
Onlar, karanlık evlerinde kaybettiklerini sokak lambasının altında arayan şaşkınlardır.
Aldırma... Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.
Dikenine katlanmaktan söz edenler, âşıkmış gibi davrananlardır.
Gerçek âşık olanlarsa, dikenini de sever.
Dostum, yollar yürümek içindir.
Fakat, şu gerçeği de hiç unutma:
Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.
Yol boyunca; yola çıkıp da yürümeyenleri,
Yola oturup, gelen-geçenin ayağına çelme takanları,
Yoldan metafizik uyuşturucularla keyif çatanları, Tel örgülerle çevirdiği yolu kendisine zindan edip volta atanları,
Maratona 100 metre koşucusu gibi hızlı gidip, 50. metrede yola yatanları, Yürüyüşün uzun ve yolun zahmetli olduğunu görünce, yolculuk üzerine zor atanları,
Yürümeyi bırakıp, yol-yolcu ve menzil üzerine kalem oynatanları,
Ayağına batan tek bir dikenin faturasını çıkarıp, ömür boyu tafra satanları, Beyaz atlı kurtarıcıyı gözlemek için ufka bakıp bakıp dağıtanları,
Yanlış kılavuzlara kızıp yolu satanları göreceksin.
Aldırma, yürü...

OYUN İÇİNDE OYUN


Türkiye’den bir şey istenmedi henüz yanıtı geldi. Bu sözlerin tonlaması, “İstenirse vereceğiz” hatta “İstense de versek” havasındaydı. Akşama doğru da NATO’nun 5. maddesi bakanların imzasına açıldı. Asker istenirse anında göndermek için hazırlıklar başlatıldı
Türkiye’de asker ve halk savaş istemiyor… Çünkü bu savaşın kanıtları çürük. Amaçları ve hedefleri kuşkulu… Amerika gerçekten demokrasiyi savunmak için mi, teröre karşı kendini savunmak için mi yoksa petrol bölgelerindeki egemenliğini güçlendirmek için mi manevralanıyor?
Kimse bilmiyor? Bundan sonraki hedef neresi? Meçhul…
Bu kadar meçhulle dolu bir savaşa girilir mi?
Böylesi bir savaş bizim savaşımız olabilir mi?

ABD nüfusu dünya nüfusunun ancak yüzde 4’ünü oluşturmasına rağmen dünya kaynaklarının yüzde 40’ını tüketiyor.ABD dünya üzerindeki askeri hegemonyasını IMF;Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar aracılığıyla pekiştiriyor.

Birçok ülke kendi teröristleriyle daha rahat mücadele edeceğini umarak ABD’nin yanında yer almaktadır. Ruslara göre Çeçenler, Türklere göre Kürt direnişçiler, Hintlilere göre Keşmir ayrılıkçıları, Sri Lanka’ya göre Tamil isyancıları vs..teröristtirler. Ama Amerika’ya göre bu sayılanlar terörist değil özgürlük savaşçısıdır. Amerika’nın terörist saydıkları yalnızca kendisine saldıranlardır…
Ben bu insanlık suçuna ortak olmak istemezdim… Yorum sizin…